Olen seksuaaliterapeutti ja uskontotieteilijä. Kehollisuus, ihmisen mieli, erilaiset maailmankatsomukset ja uskonnollisia piirteitä omaavat ilmiöt ovat aina kiehtoneet minua. Viime vuosina olen perehtynyt seksuaaliterveyden edistämiseen erityisesti uskontopsykologisesta viitekehyksestä käsin.

Olen työskennellyt useita vuosia erityisesti arabian, darin, kurdin, persian ja somalin kieliryhmissä – ensiksi seksuaalineuvojana ja nykyään myös seksuaaliterapeuttina sekä VIGOR-hankkeen hankepäällikkönä. Työni ohella teen uskontotieteen väitöskirjaa, joka käsittelee työssäni esiin nousseita teemoja. Pidän myös (islamin) uskontoon, kulttuuriin, seksuaaliterveyteen, seksuaalisuuden puheeksiottoon ja työntekijän omaan jaksamiseen liittyviä koulutuksia sekä konsultoin ammattilaisia heidän työhönsä liittyen.

Koulutukseni

  • Seksuaaliterapeutti, Väestöliitto
  • Sertifioitu TRE-ohjaaja, TRE Finland (kesken)
  • Uskontotieteen väitöskirjatutkija, Turun yliopisto (kesken)
  • Auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS), Metropolia AMK
  • Teologian maisteri, Helsingin yliopisto
  • Ylioppilas, Keminmaan lukio

Tutkimus

Uskontotieteen väitöskirjassani tutkin seksuaalisuuden kulttuurista tulkintaa ja säätelyä. Väitöskirjani paikantuu uskontososiologian ja -psykologian alueille.

Ensimmäinen artikkelini käsittelee nuorten Suomessa asuvien somalien tietoa ja asenteita tyttöjen sukuelinten silpomiseen sekä sen taustamotiiveihin liittyen.

Tutkimukseni myötä olen perehtynyt erityisesti tutkimusetiikkaan, sensitiivisten aiheiden tutkimiseen, islamin uskontoon, somalikulttuuriin, tyttöjen sukuelinten silpomiseen, seksuaalikasvatuksen haasteisiin sekä neitsyys, häveliäisyyskulttuuri, maine ja kunnia -teemoihin.

Lue lisää osaamisestani Materiaalit-sivuston takaa!