Uskontotieteen väitöskirjatutkija, Turun yliopisto

Uskontotieteen väitöskirjassani tutkin seksuaalisuuden kulttuurista tulkintaa ja säätelyä. Väitöskirjani paikantuu uskontososiologian ja -psykologian alueille.

Ensimmäinen artikkelini käsittelee nuorten Suomessa asuvien somalien tietoa ja asenteita tyttöjen sukuelinten silpomiseen sekä sen taustamotiiveihin liittyen.

Tutkimukseni myötä olen perehtynyt erityisesti tutkimusetiikkaan, sensitiivisten aiheiden tutkimiseen, islamin uskontoon, somalikulttuuriin, tyttöjen sukuelinten silpomiseen, seksuaalikasvatuksen haasteisiin sekä neitsyys, häveliäisyyskulttuuri, maine ja kunnia -teemoihin.

Lue lisää taustastani ja julkaisuistani.